Plastic afvalberg steeds groter probleem

Inzamelaars van afvalplastic en afvalbedrijven moeten vrezen dat ze met hun ingezamelde plastic afval blijven zitten. Tot op heden importeert China veel plastic afval uit het Westen. Het land beschouwt recycling echter als een van de industrietakken die verantwoordelijk zijn voor vervuiling. China heeft nu bij de Wereld Handels Organisatie aangekondigd geen afvalplastic meer te zullen importeren. De maatregel is onderdeel van de Chinese campagne National Sword 2017. Voor Nederland valt de Chinese afzetmarkt binnen enkele maanden definitief weg. Lees verder

Minder afval en meer recycling in heel Europa

In alle EU-lidstaten moet de afvalberg kleiner worden, moet er minder worden verspild en meer worden gerecycled. De EU-lidstaten en het Europees Parlement hebben daarover een principeakkoord bereikt, met bindende afspraken.

Van al het verpakkingsmateriaal moet over twaalf jaar 70 procent worden gerecycled. In 2035 moet 65 procent van het huishoudelijk afval worden hergebruikt en mag nog maar 10 procent worden afgevoerd naar een stortplaats.

Biologisch afbreekbaar afval moet eind 2023 in de hele EU gescheiden worden ingezameld. Het streven is om de hoeveelheid voedselafval tegen 2050 te halveren. Lees verder