De markt

golden drop with waves

Het plasticvergassingsproces levert drie producten op:

  • zwavelvrije olie

  • brandbaar gas

  • asresten

De olie die vrijkomt bij pyrolyse is het hoofdproduct en onze belangrijkste bron van inkomsten.

Vanuit de markt is er structureel en blijvend voldoende vraag naar deze olie. PyrOil heeft een intentiecontract met diverse oliemaatschappijen voor minimaal de eerste 120.000 ton olie die we op jaarbasis gaan produceren. Zodra de eerste installatie operationeel is, worden deze intentiecontracten omgezet in afname-overeenkomsten.

Het brandbare gas dat als resultaat van het vergassingsproces vrijkomt, wordt opgevangen en gebruiken we voor de verhitting van de pyrolyse-installatie. De gassen die overblijven jagen een generator aan waarmee we elektriciteit produceren.

De asresten die na het pyrolyseproces overblijven worden geleverd aan asfalt producerende bedrijven.