FAQ

Pyrolyse

  • Is pyrolyse van plastics nieuw?

Nee. Hier wordt al jarenlang onderzoek naar gedaan. Tot een volcontinu industrialisatie van dit proces is het tot op heden niet gekomen, alleen in een batch proces. PyrOil heeft de afgelopen negen jaar geïnvesteerd in de verwezenlijking van een continu industrieel proces én gericht op olie-productie. Hierdoor wordt pyrolyse van plastics tot olie volcontinu mogelijk en rendabel.

  • Kan ik een demonstratie krijgen?

Ja, stuur ons een email of bel ons.

  • Waarom hebben grote oliebedrijven dit niet bedacht?

Oliemaatschappijen hebben als kerntaak het raffineren van ruwe olie tot brandstoffen en niet het ophalen van afvalplastics. Bovendien is het té kleinschalig voor die maatschappijen: een jaarproductie van PyrOil is ongeveer een dag productie van een oliemaatschappij. Oliemaatschappijen willen graag onze olie hebben omdat het zwavelvrij is en dus interessant voor hun ‘groene brandstoffen’.

Ruim de wereld op

  • Waarom is deze manier van het verwerken van afvalplastic beter dan recycling?

De huidige recycling van plastics tot nieuwe plastics kan slechts 3-4 keer geschieden doordat de zg. koolstofketen bij iedere keer recyclen steeds korter wordt. Pyrolyse is een volledig gesloten systeem dat geen schadelijke uitstoot geeft en van de ontstane olie kan zowel groene brandstof als ook weer nieuwe plastics worden gemaakt.

  • Maakt PyrOil de wereld echt schoner?

PyrOil voorziet in een methode om de enorme hoeveelheid afvalplastic structureel te verminderen.

  • PyrOil ruimt het milieu op terwijl het ook olie produceert. Hoe zit dat?

De olie die PyrOil produceert, is uitermate geschikt voor de productie van nieuwe kunststoffen. Hiermee wordt het gebruik van fossiele brandstoffen verminderd.

  • Wat heeft een ontwikkelingsland aan deze techniek?

Een PyrOil-installatie kan op iedere plaats waar veel afval is op een rendabele manier operationeel gemaakt worden. In veel ontwikkelingslanden zijn grote bergen afval. Een PyrOil-fabriek verstrekt werk aan de plaatselijke bevolking en ruimt de omgeving op. Dit is omdat we daar waarde geven aan de tot op heden waardeloze afvalplastics.

  • Hoe groot is dat plasticprobleem eigenlijk?

Nederland alleen produceert al 1,6 miljoen ton afvalplastics per jaar. Wereldwijd is dit dus een veelvoud. Bovendien groeit deze wereldwijde plasticberg jaarlijks ook nog eens met 5%.