Olie maken van plastic

Het fabriceren van olie uit plastic is niet nieuw. Sinds jaar en dag is bekend dat bij pyrolyse van plastics schone, zwavelvrije olie vrijkomt.

Scheikundig gezien heeft iedere stof twee ‘omslagpunten’. De overgang van een vaste naar een vloeibare vorm en het moment waarop de vloeibare massa overgaat in damp.

Wanneer plastic wordt verhit tot ongeveer 500 °C zullen de vloeibare plastics vergassen en naar een condensor worden gevoerd. Deze koelt de gassen terug naar vloeibare vorm. De vloeibare olie wordt opgevangen in een reservoir.

Tot op heden wordt dit proces uitgevoerd in een zogenaamde ‘batch’. Na iedere pyrolyse-batch moet de ketel eerst afkoelen waarna deze opnieuw kan worden gebruikt. Dit gebeurde altijd op relatief kleine schaal waardoor het niet rendabel was.

De afgelopen acht jaar hebben wij veel onderzoek gedaan naar volcontinu pyrolyse. We hebben een manier gevonden om dit proces te kunnen opschalen naar een industrieel niveau.