Onze visie

2

De wereld is verontreinigd door waardeloze afvalplastics. Dit vormt een structureel probleem voor het milieu wereldwijd.

Doordat PyrOil in staat is plastic op grote schaal om te zetten in een bruikbare stof kunnen we dit milieuprobleem te lijf gaan. Met de geplande inkomsten die gegenereerd worden met de eerste pyrolyse-installaties in Moerdijk willen we wereldwijd meer verwerkingsbedrijven gaan stichten. Stap voor stap ruimen we de wereld zo stukje bij beetje op.

Missie

PyrOil ziet het als haar missie om de wereld van de enorme berg afvalplastics te verlossen via een structurele en werkelijk duurzame oplossing. Dit doen we door op industriële schaal plastics te verwerken in olie. Door daarbij waarde te geven aan nu waardeloos materiaal, zal het verzameld worden en bij ons ingeleverd.

PyrOil wil wereldwijd bedrijven starten die met industriële pyrolyse-installaties lokaal voor werkgelegenheid, energievoorziening en lokale opleidings- en zorgfaciliteiten gaan zorgen. Een substantieel deel van de rendementen gaat zo terug naar de lokale bevolking.

Bovendien wordt alle verkochte zwavelvrije olie bos-gecompenseerd. Door bomen te planten, leggen we: CO2 vast, verminderen erosie, verminderen de impact van extreem weer zoals zware stortbuien of intense droogte en hitte, en bevorderen we de biodiversiteit.

PyrOil wil duidelijk verder gaan dan alleen het milieu opruimen, wat op zich al een zeer zinvolle taak is. De organisatie wil ook een verschil maken voor de lokale bevolking in minder ontwikkelde en derde wereldlanden, waar plasticvervuiling extreme vormen aanneemt! Daartoe heeft PyrOil de Benaiah Foundation opgericht. De doelstelling van deze stichting is heel concreet de levensomstandigheden van mensen in minder ontwikkelde landen te verbeteren. Door te investeren in onder meer scholing, medische zorg en beschikbaarheid van schoon water.

Onze doelstellingen

Ons doel is om zo spoedig mogelijk de eerste operationele vergassingsinstallatie voor plastics in gebruik te nemen. Deze installatie is de startmotor voor een groeiend PyrOil bedrijf met vestigingen wereldwijd.