Plastic afval. Voorkomen beter dan opruimen!

 

Vanaf de vorige eeuw is de mens op steeds grotere schaal kunststoffen gaan gebruiken. Kunststoffen of (Engels) “plastics”, zijn chemische verbindingen die door niet-natuurlijke scheikundige processen worden vervaardigd. Kunststof is materiaal dat is opgebouwd uit zeer grote moleculen, die ontstaan door synthese (een reactie waardoor er een nieuwe stof ontstaat) vanuit natuurlijke grondstoffen. De grondstoffen van de ‘plastic-chemie’ zijn koolwaterstoffen, afkomstig uit de olieraffinage

Plastics kunnen zeer veelzijdig worden toegepast en zijn bovendien zeer goedkoop te produceren. Dat verklaart het enorme succes van deze kunststoffen. Naar verwachting wordt de wereldwijde productie van plastics de komende 12 jaar nog eens verdubbeld.

Succes wordt wereldprobleem

Er kleeft echter een enorm nadeel aan het succes van plastic. Het breekt van nature zeer langzaam of niet af en hoopt zich daardoor als maar verder op in het milieu. Berucht zijn de beelden van idyllische stranden die echter bezaaid zijn met een enorme massa plastic afval. In het zeewater kan het plastic onder invloed van onder meer zonlicht uiteenvallen in kleine deeltjes. Vooral zo komt het ook steeds dieper in de maritieme voedselketen terecht. Het vormt een directe bedreiging voor het leven in de wereldzeeën, maar daarmee uiteindelijk ook voor de mens. Die immers wereldwijd voor een belangrijk deel afhankelijk is van vis. Onderzoek heeft aangetoond, dat 95 procent van het plastic in de oceanen afkomstig is van het vaste land. Het komt via grote rivieren in zee. De kern van het probleem ligt dus overduidelijk op het land.

Boven het hoofd

De laatste decennia wordt er steeds meer gesproken over recycling en over een circulaire economie. Voor sommige materialen kunnen we concluderen dat recycling al zeer succesvol wordt toegepast. Glas is daarvan een bekend voorbeeld. Er zijn ook materialen waar recycling niet of nauwelijks een oplossing biedt. Bij plastic afval lijken we op de goede weg te zijn, bijvoorbeeld ook door krachtige campagnes als ‘plastic heroes’. Als we de stroom ingezameld plastic volgen, blijkt een zeer klein deel daadwerkelijk hergebruikt te kunnen worden. In feite gaat het om ‘downcycling’ want in het algemeen wordt er van ingezameld plastic een lagere kwaliteit plastic geproduceerd. Het grootste deel wordt uiteindelijk gestort op de afvalberg, geëxporteerd, of simpelweg in de afvalovens verbrand. Het is de totale vernietiging van waardevolle grondstoffen waar we zuinig op moeten zijn.
Dit probleem zal vanaf 2018 snel nog groter worden in Europa, nu China zijn deuren heeft gesloten voor import van afgedankt Europees plastic. De afvalberg zal ons boven het hoofd dreigen te groeien in de komende tijd.

Aan de basis

PyrOil wil hier op radicale manier verandering in brengen. Wij zien plastic afval als een waardevolle grondstof waar hoogwaardige nieuwe grondstoffen van kunnen worden gemaakt. Alleen door plastic afval een serieuze waarde te geven, kunnen we het enorme afval probleem aan de basis aanpakken. Dan voorkom je immers dat het vanaf het land in de rivieren belandt en later in de oceanen terechtkomt. Naderhand met innovatieve technologie de oceanen proberen schoon te maken is heel duidelijk niet de oplossing. Zeker niet als we bedenken dat een groot deel van het plastic sowieso niet kan worden afgevangen op open zee.

Winstgevend

PyrOil gaat met de techniek van thermische recycling, ook wel pyrolyse genoemd, de plastics weer terug vormen naar de koolwaterstofverbindingen waar ze uit zijn vervaardigd. We gaan er geraffineerde olie van maken. Bijvoorbeeld brandstof die nu al voldoet aan de normen waaraan de scheepvaart in 2020 aan moet voldoen. Alleen als deze techniek op industriële schaal in een volcontinue proces wordt toegepast, kan het echt winstgevend worden. Winstgevendheid is een voorwaarde om op grote (wereldwijde) schaal het plasticprobleem succesvol aan te pakken.

Gesloten systeem

Het mooie van de technologie van PyrOil is, dat het een gesloten systeem is. Hierdoor zijn schadelijke stoffen meer dan 2x zo efficiënt te verwijderen dan bij state-of-the art verbrandingsovens. Het is ook nog eens energie-positief. Bij het proces wordt er in de eerste plaats olie geproduceerd, maar daarnaast ook nog eens een zeer bruikbaar gasmengsel. Met dit gas wordt het proces op temperatuur gehouden. Een deel van het gas kan worden geleverd aan naburige gebruikers.

Probleem wordt kans en showcase

We zijn van mening dat een gigantische probleem op deze manier een prachtige kans wordt. Een showcase die weldra in de internationale belangstelling komt. Een showcase voor de opkomst van de circulaire economie in Nederland. PyrOil wil in de nabije toekomst de techniek van thermische recycling ook voor andere soorten afval toepassen. Bijvoorbeeld rubber. Wereldwijd groeit de afgedankte autobanden ons boven het hoofd. In tropische landen zijn autobanden waar regenwater in blijft staan, ook nog eens de broedplaats van de malariamug. Middels pyrolyse zijn autobanden ook om te zetten in zeer hoogwaardige grondstoffen.

Scheepvaart

Tenslotte: Nederland speelt in de maritieme wereld sinds jaar en dag een toonaangevende rol. Tegenwoordig komt de wereldwijde scheepvaart echter steeds vaker in kwaad daglicht te staan vanwege de enorme uitstoot van schadelijke stoffen. Binnen territoriale wateren en zeker als de haven in zicht komt, moeten schepen overschakelen op schonere brandstoffen en zeker niet doorvaren op zware stookolie. Daar zit ook nog eens veel zwavel in. De tijd is nabij dat schepen ook op volle zee aan strengere milieuwetgeving moeten voldoen.

Olie en bos

Schonere brandstoffen zijn dan noodzakelijk. Wij produceren uit plastic een olie die zeer goed van pas komen in de scheepvaart van de toekomst. Overigens gaat PyrOil nog een stap verder. Alle olie die we verkopen, wordt bos gecompenseerd. Verstoken van olie brengt CO2 in de atmosfeer. Aanplant van bos legt deze CO2 weer vast. Zo wil PyrOil niet alleen het plastic probleem op aarde aan de bron aanpakken, maar tegelijkertijd ook de ontbossing op aarde te lijf gaan. Hoe meer plastic we opruimen, des te meer bos er kan worden aan geplant.

Meer informatie over onze visie vindt u op: https://www.pyroil.nl/onze-visie/

Reinier van den Berg
Februari 2018