Plastic afvalberg steeds groter probleem

Inzamelaars van afvalplastic en afvalbedrijven moeten vrezen dat ze met hun ingezamelde plastic afval blijven zitten. Tot op heden importeert China veel plastic afval uit het Westen. Het land beschouwt recycling echter als een van de industrietakken die verantwoordelijk zijn voor vervuiling. China heeft nu bij de Wereld Handels Organisatie aangekondigd geen afvalplastic meer te zullen importeren. De maatregel is onderdeel van de Chinese campagne National Sword 2017. Voor Nederland valt de Chinese afzetmarkt binnen enkele maanden definitief weg.

Voor het vervaardigen van nieuw plastic wordt door de lage olieprijs al minder plastic afval gebruikt. Daar komt nu bij dat overtollig afvalplastic niet meer verscheept kan worden naar China. Inzamelaars slaan het afvalplastic op in afwachting tot betere tijden, maar dat kost ruimte en dus geld. Door deze ontwikkelingen daalt de waarde van het ingezamelde plastic.

Ondertussen wordt veel plastic ingezameld. Dat is voor een groot deel plastic dat om technische en economische redenen op dit moment lastig te recyclen is. Verwacht wordt dat een nog groter deel van het ingezamelde plastic zal worden verbrand dan nu al het geval is. Nu China de deuren sluit, is het maar de vraag of andere landen het Nederlandse afvalplastic willen importeren.

Nederland moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen afval. Er zal flink moeten worden geïnvesteerd om in Nederland het laagwaardige afvalplastic om te zetten in hoogwaardige grondstoffen, zodat gerecycled plastic niet onderdoet voor nieuw plastic.

Er is nóg een manier om van de afvalberg af te komen. Dat is eenvoudigweg door het gebruik van verpakkingsplastic sterk te reduceren. Reductie helpt ook het beste in de strijd tegen zwerfafval en plastic soep. Want plastic dat niet gemaakt wordt, kan ook niet in het milieu terechtkomen.

Bron:  plasticsoupfoundation.org/2017/09/plastic-afvalberg-steeds-groter-probleem/