Zekerheden van Pyr-Oil

Iedereen begrijpt dat Pyr-Oil een initiatief is dat een zeer grote impact op de wereld zal gaan hebben.

We hebben dan ook zeer veel bewondering voor al die vrienden en relaties van ons die hebben geloofd en vertrouwd op ons in de achter ons liggende jaren toen nog niet sluitend gegarandeerd kon worden dat onze techniek op industriële schaal én volcontinu werkt. Dank allen voor dit vertrouwen en ook jullie niet aflatende steun in de moeilijke tijd die achter ons ligt: we hebben samen iets tot stand gebracht dat een zeer grote impact ten goede zal hebben voor ons nageslacht.