Samenwerking

Zoals het zich nu laat aanzien, zullen wij deze doelstelling volledig gaan realiseren.  De directie van  PyrOil heeft, samen met een aantal bevriende relaties (onze partners) hard gewerkt om de eerste PyrOil fabriek gefinancierd te krijgen.

Op dit moment blijkt uit de praktijk dat het financieren van de eerste PyrOil fabriek het meest effectief gerealiseerd kan worden via enerzijds een groot buitenlands humanitair investeringsfonds en anderzijds via een groot internationaal opererend bedrijf.

We hebben alsdan dé oplossing voor al de plastics die uit het milieu, de zeeën en oceanen worden gehaald. Dit zal een zeer grote vraag gaan opleveren naar meerdere van deze PyrOil fabrieken. Wij zullen dan geen licenties voor de techniek verstrekken maar we zullen dan wel in samenwerking met alle internationale partijen die ook een PyrOil fabriek willen de groei gaan inzetten met als doel: een substantieel deel van de opbrengsten besteden om die mensen verder te helpen die nu waardeloos zijn ‘in de ogen van de wereld’. Slechts op deze wijze en via deze samenwerkingsconstructie kunnen we deze missie blijvend realiseren.