Staat u ook achter dit initiatief?

Staat u ook achter dit initiatief?

Investeer dan minimaal € 5.000,- als obligatielening in Pyr-Oil Investerings Fonds b.v. waarbij we vast aan u op jaarbasis 8% rente vergoeden. Looptijd is vijf jaren.