Plastic afvalberg steeds groter probleem

Inzamelaars van afvalplastic en afvalbedrijven moeten vrezen dat ze met hun ingezamelde plastic afval blijven zitten. Tot op heden importeert China veel plastic afval uit het Westen. Het land beschouwt recycling echter als een van de industrietakken die verantwoordelijk zijn voor vervuiling. China heeft nu bij de Wereld Handels Organisatie aangekondigd geen afvalplastic meer te zullen importeren. De maatregel is onderdeel van de Chinese campagne National Sword 2017. Voor Nederland valt de Chinese afzetmarkt binnen enkele maanden definitief weg. Continue reading