Minder afval en meer recycling in heel Europa

In alle EU-lidstaten moet de afvalberg kleiner worden, moet er minder worden verspild en meer worden gerecycled. De EU-lidstaten en het Europees Parlement hebben daarover een principeakkoord bereikt, met bindende afspraken.

Van al het verpakkingsmateriaal moet over twaalf jaar 70 procent worden gerecycled. In 2035 moet 65 procent van het huishoudelijk afval worden hergebruikt en mag nog maar 10 procent worden afgevoerd naar een stortplaats.

Biologisch afbreekbaar afval moet eind 2023 in de hele EU gescheiden worden ingezameld. Het streven is om de hoeveelheid voedselafval tegen 2050 te halveren. Continue reading