Onze Missie

Wij willen de wereld letterlijk van deze berg afvalplastics verlossen
via een structurele en duurzame oplossing:
waarde geven aan deze rommel waardoor het ingezameld en aangeleverd zal worden waarbij wij het omzetten naar waardevolle olie (als brandstoffen).
Zo ruimen we de wereld op en zorgen we lokaal voor werkgelegenheid,
energievoorziening en daarnaast voor lokale opleidings- en zorgfaciliteiten.
We willen zo een substantieel deel van de winst teruggeven
aan de lokale bevolking waar ook in de wereld
waar we in de toekomst onze productiebedrijven gaan stichten.